Bázisintézményi célok

- A mindennapi nevelő munka során a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk bemutatása, jó gyakorlat átadása.

- Az érdeklődő intézmények, pedagógusok számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutatók, továbbképzések számára.

- Bázisintézményi tevékenységükkel segítjük a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.

A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek

Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját munkaköri leírása, a hatályos jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.

Az intézményvezető munkáját egy intézményeztető-helyettes segíti. Feladatait a munkaköri leírása alapján, gyermekcsoportban végzett munkájuk mellett teljesíti.

Az óvoda nevelőtestülete - az intézmény pedagógusainak közössége - 15 főből áll.

Intézményünkben egy szakmai munkaközösség működik, mely szakmai, módszertani kérdésekben ad segítséget az óvodában folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, értékeléséhez. A Jó gyakorlat munkaközösség a 2017-2018. nevelési év kiemelt területe a mozgás és az éves tanulási terv kidolgozása. Az óvoda szakmai munkáját segíti a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtal a kapcsolatot tartja az intézményben dolgozó óvodai tantárgygondozó szakterület vezető szaktanácsadója.

Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek

Nevelési gyakorlatunk a „Gyermekvilág” Pedagógiai Programra épül, melynek sarokkövei a szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, egyéni igényeit, szükségleteit szem előtt tartó óvodai nevelés, melyben a tehetséggondozás és felzárkóztatás meghatározó. Az egyéni képességek fejlesztése az egészséges életmód keretei között, a játékban integrálódó műveltségi tartalmak feldolgozásával.  Nevelő-fejlesztő munkánk hagyományokra épülő, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre és megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. A gyermeknek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő alternatívákat, tevékenységeket, cselekvés általi tanulás módszertani eszköztárat kínálunk.

 

Kapcsolattartó: Sziki Tamásné

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

Cím: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (Bejárat a Mártonffy utca felől)
Telefon / Fax: (+36-1-) 285-0275
Email: kerekerdo@ecom.hu