bazisintezmeny oklevel kicsi

 

 

2016 decemberében az Oktatási Hivatal pályázatot írt ki a Budapesten működő köznevelési intézmények részére az „Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére,
melyre a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda sikeres pályázatot nyújtott be.

 

 A pályázati felhívás célja

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A pályázati eljárás célja, hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok,

  • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk;
  • amelyek az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében;
  • amelyek minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;
  • amelyek bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.

 

http://pesterzsebet.hu/index.php?node=news_detailed&id=4745

Az „Oktatási Hivatal bázisintézménye” címmel tüntették ki a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodát. Az előzmények 2011-re nyúlnak vissza, a Kerekerdő és a Bóbita óvodák összeolvadását követő szakmai együttműködés, majd a működést szabályozó alapvető dokumentumok kialakításának idejére.


Óvodáink közös pedagógiai programja a „Gyermekvilág” címet kapta. Szeretetteljes nevelésünk a gyermekek érdekeit, igényeit, szükségleteit tartja szem előtt. Lényeges elemei: a tehetséggondozás és a felzárkóztatás; egyéni képességek fejlesztése az egészséges életmód keretei között; játékba integrált műveltségi tartalmak feldolgozása kooperatív csoportmunkában, valamint a komplex esztétikai nevelés.

Munkánk a magyar óvodapedagógia alapjaira épül, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre, kihívásokra. A közös együttműködésnek köszönhetően az intézmény óvodapedagógusai számos sikeres minősítő vizsgát, eljárást, tanfelügyeleti ellenőrzést tudhatnak maguk mögött. Az intézmény dolgozói tudatosan keresik az innovációs valamint pályázati lehetőségeket.  

2016 decemberében az Oktatási Hivatal pályázatot írt ki a Budapesten működő köznevelési intézmények részére az „Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére, melyre a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda sikeres pályázatot nyújtott be.

Köszönet és tisztelet illeti mindazokat az óvodapedagógus kollégákat, akik hosszú éveken át tartó magas színvonalú szakmai munkájukkal hozzájárultak a közös sikerhez, amely az Oktatási Hivatal elismerését eredményezte.
Sziki Tamásné

 

Kapcsolattartó: Sziki Tamásné

Elérhetőség: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, 1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (Bejárat a Mártonffy utca felől)

Tel/Fax: (+36-1)285-0275

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

Cím: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (Bejárat a Mártonffy utca felől)
Telefon / Fax: (+36-1-) 285-0275
Email: kerekerdo@ecom.hu