Általános információk


 
 Információ a 2022/2023-as nevelési évben óvodai nevelést megkezdő gyermekek szülei részére:

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
 Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályának és a kerület házi gyermekorvosainak megbeszélése alapján egységes álláspont került kialakításra az óvodás korú gyermekek részére történő orvosi igazolások kiállításával kapcsolatos eljárási rendről.
Tekintettel arra, hogy „egészséges igazolás” kiadása nem törvény által előírt orvosi feladat– a  megbeszélésen egységes megállapodás született arról, hogy 
az óvodát kezdő gyermekeknek nem kell orvosi igazolást bemutatniuk az intézmények felé.
 

 
TISZTELT SZÜLŐK!

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2022. MÁJUS 2 – 5.

AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN:

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA

1205. BP. MÁRTONFFY U. 76-84.

06-1-285-275
PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA - BÓBITA TAGÓVODA

1204. BP. KALMÁR ILONA SÉTÁNY 1.

06-1-284-1663
HÉTFŐ 8 - 16  - 
KEDD 7 - 13 -
SZERDA 10 - 17 -
CSÜTÖRTÖK 7 - 13 -
PÉNTEK -  - 

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES:

 • LAKCÍM KÁRTYA,
 • SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT ( FÉNYMÁSOLAT )

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL A 2022/2023-ES NEVELÉSI ÉVRE

kindergarden clipart 4 420x200

Óvodai felvétel iránti kérelem: MEGTEKINTÉS/LETÖLTÉS

 


 

Óvodánk 2022-ben MEGTEKINTÉS/LETÖLTÉS


 Tájékoztatás az óvodai halasztás szabályairól


A felmentés engedélyezését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szabályozza.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - kérelmezheti az óvodai foglalkozások alóli felmentést. A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be.
A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Különös méltánylást érdemlő esetben - a tárgyév április 15-éig benyújtott - újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A kérelem benyújtása

A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes Kormányhivatalhoz nyújthatja be. XX. kerületi lakosok esetében a területileg illetékes kormányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatal XX. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya (1201. Budapest. Vörösmarty utca 3., e- mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Tájékoztatom arról, hogy elektronikus úton is lehetősége van az ügyintézésre, ügyfélkapun keresztül.

A kérelem elbírálása

A gyermek az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmenthető, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbetegszakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 50 nap.

Az ügyben eljáró hatóság a területileg illetékes kormányhivatal.

Jogorvoslat

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet indítani. A bíróság a keresetlevelet a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított harminc napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

 


 

 Kedves Szülők!

Aki a jelenlegi járványhelyzet miatt, mégsem kívánja hozni gyermekét az óvodai közösségbe, kérjük  jelezze.
A TÁVOLMARADÁSI KÉRELMET Megtekintés/ Letöltés  - (kitöltve) az intézmény e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) szíveskedjenek megküldeni.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk:

A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda munkaközössége

 


 

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL
Az Emberi Erőforrások Minisztere 18/2021. (III. 06.) határozata alapján az alábbiakban határozzuk meg az óvodai ügyelet eljárásrendjét.

 • Ügyelet igénybe vételének első napja 2021. március 08.
 • Az ügyelet szigorú szempontok alapján igényelhető, maximum 5 fős kiscsoportokban. A szülők erre vonatkozó igényüket nyilatkozat formájában tehetik meg.

Kizárólag

 • a koronavírus járvány elleni küzdelemben részt vevő szülők gyermekei (egészségügy, stratégiai munkahelyek) részére
 • munkavégzés miatt nem megoldható gyermek felügyelet miatt, nyilatkozatban közölt indoklás alapján

jogosultak egyéni elbírálással az ügyelet igénybevételére.

A kérjük a nyilatkozathoz a szülő munkarendjét is.

 • A gyermekek átvételének és átadásának módja:
 • belépés az épületben lázmérés, kéz és lábfertőtlenítés után,
 • a gyermeket a szülő a csoport bejárati ajtajában adhatja át az óvoda dolgozójának,
 • a szülő csak egészséges gyermeket hozhat be az óvodába,
 • ha bármilyen megbetegedésre utaló tünetet tapasztal az óvodai dolgozó, a gyermeket nem veheti át,
 • ha napközben tapasztalunk betegségre utaló jeleket, akkor haladéktalanul kérjük a szülőt, hogy gyermekét vigye haza az intézményből,
 • a szülő közvetlen munkakezdés előtt hozhatja be a gyermeket és a munkaideje lejárta után közvetlenül köteles hazavinni,
 • a szülő gyermeke óvodai igényének lemondását és újra igénylését megteheti előző nap
             09 óráig.

Budapest, 2021. 03.07.                                           Varga Ibolya intézményvezető

KÉRELEM  ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT VESZÉLYHELYZET IDŐSZAKÁBAN IGÉNYBE VETT KISCSOPORTOS ÓVODAI ÜGYELET IGÉNYBE VÉTELÉHEZ - Megtekintés/Letöltés

 


A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet alapján hétfőtől a szülő, törvényes képviselő kérelmére az óvodákban gondoskodni kell a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről. Fentiek alapján kérjük a szülőket, hogy az óvodai ügyelet megszervezése érdekében a gyermekfelügyeletre vonatkozó igényüket az óvodák felé szíveskedjenek jelezni.
A szülő, törvényes képviselő a gyermekfelügyeletre vonatkozó kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének. Tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed, kérjük a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

 


Magyar közlöny: A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról


 

Kedves Szülők, Családok!

A járványügyi eljárásrend előírja a nevelési és szociális intézmények  számára,
hogy amikor hivatalossá válik egy dolgozónk pozitív Covid tesztje, haladéktalanul értesítsük az illetékes hatóságokat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azonnali csoport vagy intézmény szüneteltetést rendel el számunkra. 
Így történhet meg, hogy a családok este értesülnek arról, hogy a gyermek másnaptól nem jöhet óvodába.
Ez sajnos bármikor bekövetkezhet és ennek valószínűsége egyre nagyobb. A járványhelyzet fokozódik, a kockázat egyre magasabb.
Ezért KÉRJÜK Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten törekedjenek egy veszélyhelyzeti megoldás kigondolására.
Eddig is és eztán is mindent megteszünk a járványügyi szabályok betartásáért és a gyermekeink biztonságáért.

2020. november 25.                     Varga Ibolya - intézményvezető


Kedves Szülők!

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MIATT AZ ÓVODÁBA ÉRKEZÉS ÉS TÁVOZÁS ELJÁRÁSRENDJE 2020.09.28-TÓL A KÖVETKEZŐ:

Azok a szülők, akik ezt igénylik, 2020.09.28-tól az alábbi eljárásrendben foglaltak alapján léphetnek be az intézmény épületébe:

 1. Az arcmaszk használata kötelező.
 2. Az intézmény külső és belső ajtaja között az óvoda dolgozói a gyermekeknek és a szülőknek is, érintésmentes hőmérőkkel testhőmérsékletet mérnek.
 3. A kihelyezett fertőtlenítőszeres lábtörlő használata kötelező.
 4. Az épületbe való belépéskor a kézfertőtlenítés az automata adagolókból kötelező.
 5. Az öltözőkben egyszerre, egy időben maximum két szülő tartózkodhat, egy gyermeket egy felnőtt kísérhet.
 6. A szülőnek arra kell törekednie, hogy a lehető legrövidebb időt töltse az intézményben.
 7. A gyermekek átadása – átvétele a gyermekmosdók ajtajában történik.
 8. Azok, akik mindezt nem tartják be, a továbbiakban sem léphetnek be az óvoda épületébe. Az ő gyermekeiket az eddig gyakorlat szerint az óvoda dolgozói viszik be és hozzák ki.

Reggel 06:00 és 08:30 között:

A szabad bejárást (csoportonként maximum 2 szülő), mágnes táblára kihelyezett képekkel jelezzük. Ennek értelmezésében az óvoda ügyeletet biztosító munkatársa nyújt segítséget.

08:30 és 12:30 között:

A bejárati ajtót zárva tartjuk, aki valamilyen különleges ok miatt ebben az időszakban érkeznek, kérjük, csengessenek és várjanak türelemmel.

12:30 és 13:00 között:

A fent említett eljárás szerint jöhetnek be a szülők gyermekeikért.

13:00 és 15:00 között:

A bejárati ajtót zárva tartjuk, kérjük, csak indokolt esetben érkezzenek.

15:00 és 18:00 között:

Az intézmény bejáratánál az óvoda dolgozója fogadja a szülőket és engedi be a fenti eljárás szerint.

Az intézmény területére történő belépés nem kötelező, csak lehetőség.
Reményeink szerint, Önökkel együttműködve, ez a lépés felgyorsítja az
érkezés – távozás folyamatát.

Varga Ibolya - intézményvezető                                               Budapest, 2020.09.25.

 

TISZTELT SZÜLŐK!
AZ EMMI ÁLTAL KIADOTT
„INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” KIEGÉSZÍTÉSÉNEK 2.13. PONTJA ÉRTELMÉBEN:
A SZÜLŐ, KÍSÉRŐ NEM LÉPHET BE AZ INTÉZMÉNYBE.

Reggel 06:00 és 08:45 között:
Az intézmény bejáratánál az óvoda dolgozói fogadják a gyermekeket és kísérik a csoportjukba.

08:45 és 12:30 között:
A bejárati ajtót zárva tartjuk, akik valamilyen különleges ok miatt ebben az időszakban érkeznek, kérjük, csengessenek. A gyermeket szintén óvodai dolgozó kíséri be.

13:00 és 15:00 között:
A bejárati ajtót zárva tartjuk, kérjük, csak indokolt esetben érkezzenek.

15:00 és 18:00 között:
Az intézmény bejáratánál az óvoda dolgozói fogadják a szülőket és kísérik ki a gyermekeket.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük szépen, hiszen a fenti eljárásrendet a járványveszély hívta életre.

Intézményünk ózonos fertőtlenítése az R-filter.hu jóvoltából valósult meg.

ozon1ozon2

ozon3ozon5

Köszönjük Maltsik László úrnak és kolléganőnknek Darnyikné Hole Zsuzsannának,

hogy az eddigi egészségügyi elóírásokon is túl 

lehetővé tették a biztonság és az egészség további fokozott fenntartását.

images

 


 

kézmosás               

Egészség védelmét szolgáló szabályok :

- A szülő kézfertőtlenítés után léphet be az intézmény területére, lehetőséghez mérten maszk és kesztyű viselése ajánlott.
- A 1.5 méteres távolságtartás betartása ajánlott.
- A gyermekmosdókba, csoportszobákba csak a gyermekek és az intézmény dolgozói léphetnek be.
- A szülők igyekezzenek a lehető legkevesebb időt bent tölteni az intézmény területén (belső, külső).
- Az intézmény dolgozói kötelesek betartani az eljárásrendben kidolgozott szabályokat.

3 retegu sebeszeti szajmaszk gumis rogzitessel 20 dbcsomag

 


Szandekbejelentes nem lakhely

 


 

emberieroforras

 


 

TISZTELT SZÜLŐK!

A CSOPORTOK FALIÚJSÁGAIN MINDEN OLYAN INFORMÁCIÓT KÖZZÉTESZÜNK, AMELYET A KÖZPONTI TÁJÉKOKZTATÁS A RENDELKEZÉSÜNKRE BOCSÁJT.

AZ INTÉZMÉNY SZÁMÁRA ELŐÍRT KÖTELEZŐ HIGIÉNÉS ELJÁRÁSOKAT BETARTJUK.

AZ ÓVODA SEM JOGOSULTSÁGGAL, SEM FORRÁSOKKAL NEM RENDELKEZIK AZ EGYES CSALÁDOK NYOMONKÖVETÉSÉHEZ, EZÉRT A SZÜLŐKTŐL FELELŐS MAGATARTÁST VÁRUNK EL.

KÉREM ÖNÖKET FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZÓDJANAK A KORMÁNYZAT, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONLAPJÁN.

A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN IS EGYÜTTMŰKÖDVE TUDJUK A NEHÉZSÉGEKET MEGOLDANI.

KÉREM, HOGY TARTSÁK TISZTELEBEN MIND AZ ÓVODA DOLGOZÓINAK, MIND PEDIG A SZÜLŐ TÁRSAIKNAK EMBERI MÉLTÓSÁGÁT ÉS KERÜLJÉK A FELESLEGES PÁNIKKELTÉST.

Budapest, 2020. március 13.                                      Varga Ibolya - intézményvezető

 

Általános Iskolák felvételi körzete - tervezet

 


 

 Tankötelezettség tájékoztató első oldal

   

 

tajekoztatas emelt osszegu teritesi dijrol 2019januar

tajekoztatas etkezes lemondasarol

 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának tájékoztató kiadványát a Pesterzsébet óvodáiba készülő gyermekek szüleinek ide kattintva tekintheti meg


Információk az ebédbefizetésről

 • A szülő kötelessége, hogy gyermeke részére a kijelölt időszakra az étkezést a befizetéssel megrendelje, és a nyilatkozat aláírásával hitelesítse. Ez érvényes az ingyenesen étkező gyermek szülőjére is.
 • A gyermek távolmaradása miatt az étkezést minden esetben le kell mondani. A lemondás a bejelentést követő naptól érvényes.
 • Lerendelést személyesen a bejárati ajtónál megtalálható lerendelő dossziéban, aláírásával igazolva, illetve telefonon, a +36 1 285 02 75-ös telefonszámon teheti meg.

 


 

Tervezett programok

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

Cím: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (Bejárat a Mártonffy utca felől)
Telefon / Fax: (+36-1-) 285-0275
Email: kerekerdo@ecom.hu