Információk az ebédbefizetésről

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 • A szülő kötelessége, hogy gyermeke részére a kijelölt időszakra az étkezést a befizetéssel megrendelje, és a nyilatkozat aláírásával hitelesítse. Ez érvényes az ingyenesen étkező gyermek szülőjére is.
 • A gyermek távolmaradása miatt az étkezést minden esetben le kell mondani. A lemondás a bejelentést követő naptól érvényes.
 • Lerendelést személyesen a bejárati ajtónál megtalálható lerendelő dossziéban, aláírásával igazolva, illetve telefonon, a +36 1 285 02 75-ös telefonszámon teheti meg.

 Tajekoztato teritesi dijrol emeles utan

2017. II. félévi befizetési ütemterv dátumai:

 • 2017.08.15.
 • 2017.09.12.
 • 2017.10.17.
 • 2017.11.14.
 • 2017.12.12.
Az intézményben fizetendő térítési díj

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj 455 FT/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

 • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt (A kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.)
 • a tartósan beteg gyermeket (A kedvezmény igénybevételéhez orvosi szakvélemény szükséges.)

       Mindkét esetben a határozatot intézményünkhöz be kell nyújtani.

 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt

Az étkezési kedvezményre jogosító nyilatkozatot külön formanyomtatványon intézményünkhöz kell benyújtani.


6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez  NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

NYILATKOZAT KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ GYERMEKEK SZÁMÁRÓL (a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés ac) alpontja szerinti ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez *)(a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés ac) alpontja szerinti ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez *)

Tájékoztató a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

Cím: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (Bejárat a Mártonffy utca felől)
Telefon / Fax: (+36-1-) 285-0275
Email: kerekerdo@ecom.hu